e-hip.pl

Blog tematyczny o marketingu, biznesie, rozwoju osobistym

Biznes

Faktoring jako sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Faktoring jako sposób na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Możliwość swobodnego wejścia na różne rynki otwiera szerokie perspektywy rozwoju firmy. Z drugiej strony rośnie jednak znaczenie jej konkurencyjności. By zwiększyć szanse na odniesienie sukcesu, konieczne są więc działania na wielu polach. Poza ciągłym rozwijaniem oferty, doborem odpowiednich lokalizacji, poziomem usług lub produktów oraz budową wizerunku, największe znaczenie mają dogodne dla kontrahentów ceny i terminy płatności.

Dla wielu firm ten ostatni czynnik okazuje się jednak sporym problemem. Wydłużenie terminu płatności za faktury może przyczyniać się do trudności z wygospodarowaniem środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności lub inwestycji. Na szczęście jednak przedsiębiorcy mają do dyspozycji narzędzia, dzięki którym będą w stanie zaproponować swoim biznesowym partnerom dłuższe terminy rozliczeń bez ryzyka utraty płynności finansowej. Najważniejszym z nich jest faktoring.

Faktoring a zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Faktoring, czyli usługa, w ramach której firma faktoringowa (faktor), nabywa od przedsiębiorstwa nieprzeterminowane wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług, stanowi formę krótkoterminowego finansowania (mechanizm działania można dokładnie poznać na https://pragmago.pl/). Umożliwia przedsiębiorstwu uzyskanie natychmiastowego dostępu do środków finansowych po wystawieniu faktury. Procedura faktoringu obejmuje trzy podmioty:

  • faktora, który nabywa wierzytelność;

  • faktoranta, czyli przedsiębiorstwo zbywające wierzytelność;

  • kontrahenta, będącego dłużnikiem zobowiązanym do spłaty.

Faktoring obejmuje nie tylko wykup wierzytelności, ale też prowadzenie kont rozliczeniowych, monitorowanie płatności i przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy. Jako taki odgrywa ważną rolę w poprawie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Pewność co do otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu faktury w dużym stopniu wspiera płynność finansową firmy, a to z kolei pozwala na skuteczniejsze zarządzanie bieżącymi zobowiązaniami i inwestycjami. Co najważniejsze, faktoring daje możliwość wydłużenia terminów płatności ryzyka utraty własnej płynności. Przedsiębiorstwa mogą więc wyróżnić się na tle konkurencji elastycznymi warunkami płatności.

Na czym polega faktoring? Jak może pomóc twojej firmie?

Poza tym, że jest ważnym z punktu widzenia zarządzania konkurencyjnością narzędziem, faktoring przynosi przedsiębiorstwom wiele innych korzyści. Najważniejsze to:

  • szybki dostęp do środków finansowych: umożliwia przedsiębiorstwom natychmiastowy dostęp do gotówki po wystawieniu faktury, zapobiegając utracie płynności i pozwalając finansować bieżącą działalność;

  • zabezpieczenie przed niewypłacalnością: ubezpieczony faktoring chroni przedsiębiorców przed ryzykiem braku płatności od kontrahentów, poprawiając bezpieczeństwo współpracy;

  • optymalizacja zarządzania należnościami: pozwala skoncentrować się na głównej działalności, eliminując konieczność monitorowania i egzekwowania płatności, co oszczędza czas i zasoby firmy;

  • brak wpływu na zdolność kredytową: w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, faktoring nie obciąża bilansu firmy, co wpływa korzystnie na jej strukturę finansową i w razie potrzeby pozwala ubiegać o finansowanie w sektorze bankowym Faktoring nie wymaga też przedstawiania zabezpieczeń.

Faktoring to nieocenione wsparcie dla firm planujących ekspansję na nowe rynki. Nie tylko zabezpiecza płynność finansową, ale również pozwala w pełni dopasować się do specyfiki danej branży i wymagań kontrahentów. W efekcie eliminuje bariery związane z terminami płatności i daje duże możliwości zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij

O autorze

Zespół doświadczonych analityków finansowych z praktyczną wiedzą na temat prowadzenia własnego biznesu. Od lat udzielamy wsparcia przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju firmy.